Kalibracijska specifikacija za simulatorje dušenja nihajnih valov

2022-05-20

Simulator dušenega nihajnega valovanja vključuje generator dušenega nihajnega valovanja, sklopljeno ločevalno omrežje in kapacitivno sklopno objemko. Generator zadušenega nihajnega valovanja je sestavljen iz generatorja signalov počasnega dušenega nihajnega vala (frekvenca nihanja med 100 kHz in 1 MHz) in generatorja signala hitrega dušenega nihajnega vala (frekvenca nihanja nad 1 MHz). Generator nihajnih valov s počasnim dušenjem se uporablja za simulacijo preklopa izolacijskega stikala v zunanji V/SN podpostaja in motnje v ozadju tovarne, medtem ko se generator valovnih valov hitrega dušenja uporablja za simulacijo motenj, ki jih povzroča preklopna oprema in krmiljenje. opremo in motnje, ki jih povzroča elektromagnetni impulz na visoki nadmorski višini (HEMP). Omrežje za ločitev sklopke lahko razdelimo na omrežje za ločitev daljnovoda in ločitveno omrežje za ločitev medomrežnih vodov. Vsako priključno ločevalno omrežje je sestavljeno iz dveh delov: sklopnega omrežja in ločilnega omrežja. Značilnosti simulatorja dušilnega nihajnega valovanja vključujejo predvsem parametre valovne oblike napetosti odprtega tokokroga in parametre valovne oblike toka kratkega stika.