Obseg uporabe protivibracijskega nosilca

2022-04-27

1. Protipotresni nosilcise lahko uporablja za cevovode za gašenje požara, cevovode za klimatizacijo, toplo in hladno vodo ter druge cevovodne sisteme v vsakdanjem življenju; ta oprema se lahko uporablja tudi, ko vsa oprema presega 1,8KN; kadar imata življenjska doba vodovodni in gasilski cevovodni sistem enak DN65. Ta naprava se lahko uporablja tudi.
2. Potresna podpora se lahko uporablja tudi v klimatskih in prezračevalnih kanalih, zlasti za cevi s premerom večjim ali enakim 0,7m in pravokotne cevi s pravokotnim prečnim prerezom, večjim od 0,38 na kvadratni meter.
3nosilec proti vibracijamse lahko uporablja tudi v nekaterih cevovodih elektroenergetskega sistema in sistemih kabelskih nosilcev, če gre za električni cevovod s premerom večjim ali enakim 60 m in se lahko uporabljajo vsi kabelski nosilci z gravitacijo večjo ali enako 150 n/m.

4. Kadar so nekatere cevi pritrjene na opremo z maso več kot 25 kg, je treba namestiti tudinosilci proti vibracijamv vodoravni in navpični smeri.

Suspension Brackets with Anti-vibration Mount